sys-logo Slika

NAPREDNI KURSEVI MENADŽMENTA U SPORTU

Slika
U Olimpijskom komitetu BiH u periodu 03. I 04. Marta realiziran je drugi modul edukacije „Napredni kursevi menadžmenta u sportu (Advanced Sport Menagement Courses – ASMC). OK BiH je u 2014.godini započeo implementaciju ASMC na teritoriji BiH. radi se o obimnom edukativnom programu koji je osmišljen od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i sastoji se od niza interaktivnih predavanja koji će predstavljati teoretsko-praktičnu platformu za unaprjeđenje rada sportskih organizacija. Polaznike prvih ASMC kurseva u BiH čini grupa od 16 učesnika, predstavnika sportskih organizacija i saveza u BiH, koji su preporučeni od strane svoje organizacije. Predstavnik Sportskog saveza Grada Mostara na pomenutom kursu je Viši sportski menadžer Dženan Šuta.
Sam koncept nastave je osmišljen kako bi proširili svoje znanje o menedžerskim vještinama, a kumulativni efekti istih su dugoročni i služit će stvaranju sportske zajednice koja ima za cilj dijeliti iskustva i znanja kako uspješno implementirati promjene i efektivnije voditi svoje sportske organizacije.
Sadržaj kursa je u potpunosti diktiran od strane MOK-a, te je osmišljen u saradnji sa više od 150 svjetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz sportskog menadžmenta i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportske organizacije. Polaznici koji uspješno završe sve module edukacije dobit će diplomu Međunarodnog olimpijskog komiteta koja predstavlja prestižnu preporuku za rad u administraciji sportskih organizacija širom svijeta.
Ovo je još jedan doprinos Olimpijskog komiteta BiH na uspostavljanju funkcionalnog i efektivnog sistema sporta na državnom nivou.
0 0
Slika 66

FSZ 2023

Slika 231

PARTNER PROJEKTA FSZ 2023

Slika 233

EUROPSKI DAN ŠKOLSKOG SPORTA 29.9

Slika 251

Mostar HALF MARATHON 2024

Slika 110

PARTNER SSGM

Slika 230

Preuzimanje datoteke

PROJECT

Slika 174
© 2006 - 2024 ssgm.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR