sys-logo Slika

ORGANIZACIJA EDUKATIVNIH RADIONICA

Slika
Sportski savez Grada Mostara posjetio je gdin. Joe Smith, predstavnik Peace Player International iz Washingtona. U razgovoru sa predsjednikom Sportskog saveza gdinom. Hasanom Šišićem, gdin. Smith je iznio ideju pokretanja programa koji bi obuhvatio obuku košarkaških trenera kao i organizaciju košarkaških kampova za djecu iz cijele Bosne i Hercegovine u potpunosti besplatno.
„Sada sam došao da vidim trenutno stanje, kao i mogućnost i potrebu za organizacijom košarkaških edukativnih radionica za trenere i košarkaških kampova za djecu. Svoje impresije ću prenijeti mojim pretpostavljenim u Washingtonu. Očekujem da ćemo u narednih par mjeseci krenuti sa radom i da ćemo okupiti prije svega kvalitetne trenere koji će svoje znanje prenositi na mlade i talentirane igrače. Drago mi je što sam posjetio Mostar i uvjerio se u velike potencijale za razvoj košarkaškog sporta“ riječi su Joa Smitha.
Predsjednik Šišić se zahvalio na dolasku gdinu. Smithu, ali i na ideji da se ovakav program provode na području Bosne i Hercegovine . Stavljam na raspolaganje usluge Sportskog saveza Grada Mostara za potrebe programa, i vjerujem da će naši treneri vrlo rado uzeti učešće u aktivnostima koje organizirati Peace Player International.
Program će biti podržan od strane USAID-a.
Mostar, 07.08.2015.g.
0 0
Slika 66

FSZ 2022

Slika 231

PARTNER PROJEKTA FSZ 2022

Slika 233

PARTNER SSGM

Slika 230

Mostar HALF MARATHON 2023

Slika 110

Preuzimanje datoteke

PROJECT

Slika 174
© 2006 - 2023 ssgm.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR