sys-logo Slika

ORGANIZACIJA EDUKATIVNIH RADIONICA

Slika
Sportski savez Grada Mostara posjetio je gdin. Joe Smith, predstavnik Peace Player International iz Washingtona. U razgovoru sa predsjednikom Sportskog saveza gdinom. Hasanom Šišićem, gdin. Smith je iznio ideju pokretanja programa koji bi obuhvatio obuku košarkaških trenera kao i organizaciju košarkaških kampova za djecu iz cijele Bosne i Hercegovine u potpunosti besplatno.
„Sada sam došao da vidim trenutno stanje, kao i mogućnost i potrebu za organizacijom košarkaških edukativnih radionica za trenere i košarkaških kampova za djecu. Svoje impresije ću prenijeti mojim pretpostavljenim u Washingtonu. Očekujem da ćemo u narednih par mjeseci krenuti sa radom i da ćemo okupiti prije svega kvalitetne trenere koji će svoje znanje prenositi na mlade i talentirane igrače. Drago mi je što sam posjetio Mostar i uvjerio se u velike potencijale za razvoj košarkaškog sporta“ riječi su Joa Smitha.
Predsjednik Šišić se zahvalio na dolasku gdinu. Smithu, ali i na ideji da se ovakav program provode na području Bosne i Hercegovine . Stavljam na raspolaganje usluge Sportskog saveza Grada Mostara za potrebe programa, i vjerujem da će naši treneri vrlo rado uzeti učešće u aktivnostima koje organizirati Peace Player International.
Program će biti podržan od strane USAID-a.
Mostar, 07.08.2015.g.
0 0
Slika 66

FSZ 2023

Slika 231

PARTNER PROJEKTA FSZ 2023

Slika 233

EUROPSKI DAN ŠKOLSKOG SPORTA 29.9

Slika 251

Mostar HALF MARATHON 2024

Slika 110

PARTNER SSGM

Slika 230

Preuzimanje datoteke

PROJECT

Slika 174
© 2006 - 2023 ssgm.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR