sys-logo Slika

SEMINAR PEDAGOGA TZO/TZK

Prateći trenutnu epidemiološku situaciju i preporučene epidemiološke mjere za suzbijanje širenja virusa Covid 19, a želeći doprinjeti organizaciji nastave tjelesnog i generalno fizičke aktivnosti učenika, u organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara održana je edukacija i prezentacija moderne aplikacije pod nazivom Rolla.

Prateći situaciju, ali i savremenu tehnologiju i trendove, pripremamo se za novu školsku godinu i nova školaska takmičenja. U komunikaciji sa kompanijom NSoft krenuli smo u razgovore kako animirati učenike za fizičku aktivnost koristeći online aplikacije. Prateći prognoze Zavoda za javno zdravstvo, očekujemo da će kompletna školska 2020/21 godina biti prilagođena mjerama prevencije širenja virusa Covid 19, stoga ovo je samo prvi od predloženih proizvoda spomenute softverske kuće. Prezentaciji su  prisustvovali nastavnici/profesori TZO/TZK sa područja Grada Mostara. Prezentaciju je u ime kompanije NSoft realizovala Iva Đikić, direktorica menadžmenta Rolla aplikacije,  a prezentacija se održala na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Osnovni cilj aplikacije je potaknuti učenike na fizičku aktivnost koristeći online aplikacije, a gdje će nastavnik imati uvid u fizičku aktivnost svakog od učenika. Nakon što aplikacija „zaživi“ na nivou škola organizirat ćemo i takmičenje na nivou našeg grada, ali i regije.

Također, ovom prilikom održali smo i radionicu na temu „Nastava TZO/TZK i Covid 19, ideje i mogućnosti“ gdje smo razgovarali o preventivnim mjerama izrečenim od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž kada je u pitanju sama organizacija nastave TZO/TZK. Radionicu je vodio prof.dr. Rijad Novaković.

U nastavku e-maila šaljem opis aplikacije - koji se nalazi u prilogu ovoga maila priložen kao dokument, video, te materijale koji bi vam mogli pomoći u boljem razumijevanju iste.

Osim dokumenta koji opisuje Rolla proizvod (na lokalnom jeziku), više o aplikaciji je moguće vidjeti na  web stranici - https://www.rolla.app/  , gdje je i moguće pronaći linkove za download svih aplikacija https://www.rolla.app/downloads 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=JHTEmLkHtUE  Smatramo da ovaj video puno govori o aplikaciji, te ga kompanija koristi u komunikaciji i prezentaciji onoga što rade i nude, te se nadamo da će i vama pomoći u istome.

Napominjem da je korištenje aplikacije besplatno, a NSoft i Savez će se potruditi da u slučaju potrebe za kupovinom određenih rekvizita iste i obezbjedi, te nagradi najaktivnije korisnike.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Zavoda za školstvo Mostar i Pedagoškog zavoda Mostar.

Mostar, 02.09.2020

0 0
Slika 66

FSZ 2022

Slika 231

PARTNER PROJEKTA FSZ 2022

Slika 233

PARTNER SSGM

Slika 230

Mostar HALF MARATHON 2023

Slika 110

Preuzimanje datoteke

PROJECT

Slika 174
© 2006 - 2023 ssgm.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR